פתרונות ביוב ביתיים

1.1. תחנת ניטור איכות ביוב כפרית

אימצו מנתחי pH, DO, COD, חנקן אמוניה וסך כל הזרחן, אשר הוחלו על קצה מוצא פריקת הביוב. לאחר שעברו דגימות המים דרך הדוגם האוטומטי, הופצו דגימות המים למונים שונים, ניתוח הנתונים שזוהו והעלאתם לפלטפורמה להגנת הסביבה באופן אלחוטי באמצעות מכשיר רכישת הנתונים.

שימוש במוצרים

מספר דגם מנתח
CODG-3000 מנתח COD מקוון
NHNG-3010 מנתח חנקן אמוניה מקוון
TPG-3030 מנתח זרחן כולל מקוון
pHG-2091X מנתח pH מקוון
DOG-2082X מנתח DO מקוון
Domestic Sewage online monitor
Domestic Sewage treatment plant

1.2 שקע פריקה ממקור זיהום

בתחנת הניטור הותקנו מכשירי BOQU לאיתור COD, חנקן אמוניה, זרחן כולל, סה"כ חנקן, pH, סה"כ מוצק מושעה, צבע ושמן במים מיציאת הפריקה בזמן אמת. המכשיר יכול לעבוד כרגיל בחורף הקר. הביצועים והיציבות היו טובים.

שימוש במוצרים

מספר דגם מנתח
CODG-3000 מנתח COD מקוון
NHNG-3010 מנתח חנקן אמוניה מקוון
TPG-3030 מנתח זרחן כולל מקוון
TNG-3020 מנתח חנקן כולל מקוון
pHG-2091X מנתח pH מקוון
TSG-2087S מנתח מוצק מקוון מושעה מקוון
SD-500P מד צבע מקוון
BQ-OIW מנתח מקוון בשמן מקוון
Domestic Sewage monitor station
Online analyzer
Domestic sewage online monitor