פתרונות ביוב ביתיים

1.1.תחנת ניטור איכות מי ביוב כפרית

אימצו מנתחי pH, DO, COD, חנקן אמוניה וזרחן כולל, שהוחלו על קצה יציאת הביוב.לאחר שדגימות המים עברו דרך המדגם האוטומטי, דגימות המים חולקו למונים שונים, ניתוח הנתונים שזוהו והעלאתם לפלטפורמת הגנת הסביבה באופן אלחוטי דרך מכשיר רכישת הנתונים.

שימוש במוצרים:

מספר דגם מנתח
CODG-3000 מנתח COD מקוון
NHNG-3010 מנתח חנקן אמוניה מקוון
TPG-3030 מנתח טוטאלי זרחן מקוון
pHG-2091X מנתח pH מקוון
DOG-2082X DO Analyzer מקוון
מוניטור מקוון לביוב ביתי
מתקן לטיהור שפכים ביתי

1.2.מוצא פריקת מקור זיהום

בתחנת הניטור הותקנו מכשירי BOQU לאיתור COD, חנקן אמוניה, סך זרחן, חנקן כולל, pH, סך מוצק מרחף, צבע ושמן במים ממוצא הפריקה בזמן אמת.המכשיר יכול לעבוד כרגיל בחורף הקר.הביצועים והיציבות היו ביצועים טובים.

שימוש במוצרים:

מספר דגם מנתח
CODG-3000 מנתח COD מקוון
NHNG-3010 מנתח חנקן אמוניה מקוון
TPG-3030 מנתח טוטאלי זרחן מקוון
TNG-3020 מנתח סה"כ חנקן מקוון
pHG-2091X מנתח pH מקוון
TSG-2087S מנתח מוצק טוטאלי מושעה באינטרנט
SD-500P מד צבע מקוון
BQ-OIW מנתח שמן במים מקוון
תחנת ניטור ביוב ביתי
מנתח מקוון
מוניטור מקוון לביוב ביתי